19 / 100

Viktig information!

Innan du anmäler ditt barn måste du veta följande åtagande:

 1. Verksamheten i den befintliga lokalen är godkänd av socialstyrelsen.
 2. Godkännande av samtliga vårdnadshavare krävs.
 3. Vissa medicinska tillstånd utgör ett hinder för omskärelse. Den ansvariga läkaren tar ställning till det slutgiltiga beslutet huruvida barnet kan omskäras eller inte.
 4. Fullständiga uppgifter om hälsotillståndet krävs.

Före omskärelse:

 1.  Hygieniska åtgärder (badning/duschning, naglar, rena kläder)
 2. Skriftlig information om patienten aktuella mediciner, eventuella nuvarande och tidigare sjukdomar eller operationer.
 3. Barnet måste vara friskt från infektioner.
 4. Medgivande av vårdnadshavare krävs.

Efter omskärelse:

 1. Information om smärtlindring. Vätskeintag.
 2. Information om hygieniska åtgärder och duschning.
 3. Information om eventuella komplikationer, blödning eller infektioner.
 4. Information om kontakt med vårdgivare.

Hur går det till:

Ingreppet sker endast med lokalbedövning. För barn som inte lämpar sig till den metoden, får omskärelsen ske vid ett senare datum.
Ingreppet sker under sterila förhållanden och följer godkända kirurgiska metoder.
Ev. återbesök bestäms av behandlande läkare, extra kostnad erläggs.

Al shahaba clinic Pediatric Surgery